Spacer
MODERNIZACION DE EMPRESA DE FABRICACION DE XEO
  • Número de expediente: L18 1920 21 0030
  • Solicitante: DISJOVI 2006, SLL
  • Orzamento: 45.488,50 €
  • Axuda: 17.890,63 €
  • Concello: Cerceda
  • Tipoloxía: Produtiva
  • Estado: Aprovado

O PROXECTO CONSISTE NA IMPLEMENTACIÓN DUNHA INSTALACIÓN DE ÓSMOSIS INVERSA, QUE PERMITIRÁ MELLORAR A CALIDADE DA AUGA QUE SE UTILIZA PARA A PRODUCCIÓN DO XEO. 

ASEMADE, NECESÍTASE ADQUIRIR UN TRANSFORMADOR ELÉCTRICO PARA PODER SUMINISTRAR A POTENCIA ELÉCTRICA SUFICIENTE PARA DAR SERVIZO A INSTALACIÓN DE OSMOSIS E ÓS 12 FABRICADORES DE XEO COS QUE CONTA A EMPRESA.

ISTO PERMITIRA REDUCIR SENSIBLEMENTE OS CUSTES ENERXETICOS CUN AFORRO APROXIMADO DUNS 2.400,00 EUROS/MES O QUE REDUNDARÁ NUN MAIOR BENEFICIO EMPRESARIAL E UNHA MELLORA DA CALIDADE DO PRODUTO.