Spacer
AMPLIACION DE NAVE PARA ALMACENAXE DE MERCADORIAS
  • Número de expediente: L18 1920 21 0041
  • Solicitante: AGROSILVA 2010, SL
  • Orzamento: 39.792 €
  • Axuda: 10.875,15 €
  • Concello: Oroso
  • Tipoloxía: Produtiva
  • Estado: En tramite

MODERNIZACION DE EMPRESA MEDIANTE A COLOCACIÓN DUN INVERNADOIRO TÚNEL OU SEMI CILÍNDRICO CON CUBICACIÓN NO MUNICIPIO DE OROSO.

O OBXECTO DO PRESENTE PROXECTO É REALIZAR OS TRABALLOS NECESARIOS PARA ACONDICIONAR O TERREO DE MANEIRA QUE PERMITA A POSTERIOR COLOCACIÓN DE DITO INVERNADOIRO. O CAL, TERÁ COMO FINALIDADE FUNCIONAR COMO NAVE DE ALMACENAXE CONTIGUA Ó ALMACÉN XA EXISTENTE.

DITA AMPLIACIÓN É DEBIDA A EXPANSIÓN DA EMPRESA NA MENCIONADA LOCALIDADE CUMPRINDO, EN TODO MOMENTO, COA NORMATIVA VIXENTE E ASÍ ABARATAR CUSTOS.

OUTROS DOS OBXECTIVOS É FACILITAR A REALIZACIÓN DO TRABALLO DOS EMPREGADOS DESTE ALMACÉN, MELLORANDO A ALMACENAXE DAS MERCADORÍAS E PROPORCIONANDO UN MELLOR ACCESO A ELAS. 

CON ESTAS MELLORAS PREVESE INCREMENTAR A PRODUTIVIDADE E UN MAIOR VOLUME NAS VENTAS.