Spacer
ADECUACION E EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS POR NOVA ACTIVIDADE NAS MESMAS
 • Número de expediente: L18 1920 21 0031
 • Solicitante: MICEBO, SL
 • Orzamento: 193.239,12 €
 • Axuda: 65.701,30 €
 • Concello: Ordes
 • Tipoloxía: Produtiva
 • Estado: Finalizado

MELLORA E AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS E EQUIPAMENTOS NO INTERIOR DE NAVE PARA DESENROLAR A ACTIVIDADE DE COMERCIO MAIORISTA DE CEBO. 

A FINALIDADE DO PROXECTO CONSISTE EN ACONDICIONAR A NAVE DE FORMA QUE SE TEÑA UNHA PLANTA DE CONSERVACIÓN E ENVASADO QUE POIDA ABARCAR TODO O PROCESO DE PRODUCCIÓN, DENDE A RECEPCIÓN DE PEDIDOS E MERCANCÍA Á PREPARACIÓN, EMBALAXE E DISTRIBUCIÓN DO MESMO. 
EN CONCRETO:

 • DEMOLICIÓNS, TABIQUERÍA E REVESTIMENTOS
 • POZO DE BARRENA 
 • AILLAMENTO, TRABALLOS DE PINTURA 
 • ACONDICIONAMENTO COMPLETO DE OFICINA 
 • INSTALACIÓN ELÉCTRICA  E FONTANERÍA
 • VIVEIROS
 • CÁMARAS FRIGORÍFICAS, CONXELADORES 
 • HORMIGONERA 
 • RÓTULO 

OS OBXECTIVOS QUE SE PRETENDEN ACADAR SON: 

 • MAIOR PRODUCTIVIDADE E AMPLIACIÓN DA SÚA PRESENCIA NO MERCADO 
 • DISMINUCIÓN DO CONSUMO ENERXÉTICO 
 • INCREMENTO DE VENDAS.