Spacer
ADECUACION E EQUIPAMENTO DE ALBERGUE EN CERCEDA
 • Número de expediente: L18 1920 21 0045
 • Solicitante: CONCELLO DE CERCEDA
 • Orzamento: 172.695,01 €
 • Axuda: 62.170,20 €
 • Concello: Cerceda
 • Tipoloxía: Produtiva
 • Estado: Aprovado

PROXECTO CONSISTE NA ADECUACIÓN DUNHA ANTIGA ESTACIÓN DE FERROCARRIL PARA ALBERGUE TURÍSTICO, MEDIANTE Á REALIZACIÓN DA OBRA NECESARIA PARA ADECUAR E EQUIPAR A INFRAESTRUCTURA EXISTENTE CON TODOS OS ELEMENTOS E MOBILIARIO NECESARIOS PARA A REALIZACIÓN DO PROXECTO.
PARA ELO E NECESARIO REALIZAR AS OBRAS RELATIVAS A:

 • REVISIÓN E REPARACIÓN DA CUBERTA E CANALÓNS.
 • COLOCACIÓN DE RODAPÉS.
 • COLOCACIÓN DE MECANISMOS ELÉCTRICOS E REVISIÓN DE ILUMINACIÓN.
 • INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE INCENDIOS.
 • COLOCACIÓN ELEMENTOS DE FONTANERÍA
 • SUMINISTRO E COLOCACIÓN DA CALDEIRA E A NECESARIA POSTA A PUNTO DE ELEMENTOS XA INSTALADOS.

E, POR OUTRA BANDA, É PRECISO COMPLETAR O EXPEDIENTE CON MOBILIARIO E UTENSILIOS PRECISOS PARA A COCIÑA, AS INSTANCIAS COMÚNS E AS HABITACIÓNS