Subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, ás entidades privadas sen ánimo de lucro para a realización de programas de carácter sociosanitario no ano 2022, tramitada como anticipado de gasto

Código de procedemento SA803A