Deputación Provincial da Coruña Convoca subvencions e axudas públicas, pola que se aproba a convocatoria do “Programa de subvencions a Concellos e entidades locais para o mantemento ou creación de postos de trabajo de persoal técnico nos servizos municipais de cultura en 2019” (FO206/2019).