A Deputacion Provincial da Coruña convoca o  “Programa de subvencions a entidades sen fin de lucro para o mantemento de políticas de igualdad de oportunidades entre mulleres e homes e a loita contra a violencia de xenero para o ano 2019” FOIO0AA