Modificacion de bases reguladoras de Axudas Leader ( submedidas 19.2 e 19.4) no marco do Programa de Desenvolvento Rural de Galicia 2014-2020.

DOG 53 do xoves 18 de marzo de 2021.