A Directora Xeral de Agader, Ines Sante, destaca o valor de todos os Grupos de Desenvolvemento Rural de Galicia é a creación da Mesa de Coordinación, un organismo interadministrativo –entre os GDR e a Xunta de Galicia–