ESTADO DE SITUACION DO PROGRAMA LEADER A 30 DE NOVEMBRO DE 2019