Subvencións para a creación e lanzamento de plataformas de marketplace para produtos agroalimentarios no medio rural.

Convocatoria para o ano 2021 - Código de procedemento CO300H