O vindeiro XOVES 8 de xullo, as 20:00 horas en primeira convocatoria e as 20:30 horas en segunda convocatoria, terá lugar na Casa da Cultura de Ordes, unha reunión ordinaria da Xunta Directiva de Socios.

A orde do día da devandita reunión é a que de seguido se expón:

  1. Aprobacion, se procede, da acta anterior (2/07/2020)
  2. Programa Leader 2014-2020. Acordos que procedan.
  • Seleccion de proxectos con ICE favorable. Proxectos non produtivos de entidades públicas.
  • Proposta de redistribucion de fondos.
  • Expedientes de animación: Campaña de reactivacion do comercio e "O Camiño que nos une".
  • Proxectos de cooperación e traballo en rede: "Museos vivos" e "Turismo Sacro".

3. Solicitude de adhesión a Rede de Dinamización Lingüistica e nomeamento de representantes. Acordos que procedan.

4. Rogos e preguntas