No DOG de hoxe sae publicado a convocatoria de subvencións, para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 da medida LEADER do PDR de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2023-2024.

Para o GDR ASDECOMOR, corresponde un importe de 112.105,63 € para a anualidade 2023 e 448.422,53 euros para a anualidade 2024.

Para calquera consulta poden informarse no telefono 981 69 78 32