Bases reguladoras para subvencions, en rexime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos, sociedades anonimas deportivas e seccions deportivas de Galicia para o desenvolvemento de actividades deportivas, e a sua convocatoria para o ano 2019 (CODIGO DE PROCEDEMENTO PR945C)