O Director Xeral da AGADER, resolveu a convocatoria de axudas 201-2020 para a execución de proxectos ao abeiro da medida Leader na Comarca de Ordes.

O importe total dos investimentos dos 7 proxectos aprobados ascende a 1.639.934,14 € e a axuda concedida a 636.899,62 €.

Quedan en lista de agarda, por falta de fondos suficientes para o seu financiamento; outros 5 proxectos que suporán un investimento para a nosa comarca de 592.977,51 €