• Número de expediente: L18 1920 21 0035
 • Solicitante: CONCELLO DE MESIA
 • Orzamento: 302.049,82 €
 • Axuda: 200.000 €
 • Concello: Mesía
 • Tipoloxía: Non produtiva
 • Estado: Aprovado

CONSTRUCIÓN DUN PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA EN XANCEDA 

OS PUNTOS DE ATENCIÓN Á INFANCIA ESTÁN DIRIXIDOS A NENOS/AS DE 0 A 3 ANOS, E O SEU OBXECTIVO FUNDAMENTAL É RESPONDER ÁS NECESIDADES TANTO SOCIAIS COMO EDUCATIVAS DO NENO E DA SÚA FAMILIA, MEDIANTE A SÚA ATENCIÓN DIARIA EN GRUPO, E COA PROPOSTA DE ACTIVIDADES IDÓNEAS A CADA IDADE NA ASISTENCIA REGULAR DE CADA NENO/A CUBRINDO O CICLO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR. 

OS OBXECTIVOS QUE SE PERSEGUEN SON:

 • CONTRIBUÍR Ó DESENROLO FÍSICO, INTELECTUAL, AFECTIVO, SOCIAL E MORAL DOS NENOS/AS.
 • FOMENTAR A ADQUISICIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SAUDABLE E UNHA AUTONOMÍA CADA VEZ MAIOR NA ALIMENTACIÓN, HIXIENE, SOÑO.
 • FAVORECER O COÑECEMENTO E RESPECTO POLO ENTORNO MEDIANTE A SÚA OBSERVACIÓN.
 • IMPULSAR O DESENROLO DA LINGUAXE COMO CENTRO DE APRENDIZAXE.
 • AXUDAR A TOMA DE CONCIENCIA DOS OUTROS E A ADQUISICIÓN DE HABILIDADES SOCIAIS GRAZAS Á CONVIVENZA.
 • OFRECER UN CLIMA DE AFECTO E SEGURIDADE QUE LLE FARÁ MEDRAR SEGUROS, CUN AUTO CONCEPTO POSITIVO E A CONFIANZA NECESARIA PARA DESENROLARSE NA VIDA COTIÁ.
 • OPTIMIZAR O MÁXIMO OS RECURSOS DOS QUE DISPOÑEMOS PRETO, COMO A BIBLIOTECA PÚBLICA, COLEXIO