• Número de expediente:
  • Solicitante:
  • Orzamento:
  • Axuda:
  • Concello:
  • Tipoloxía:
  • Estado: