• Número de expediente: L18 1920 21 0048
  • Solicitante: FINCA CANEDO, SL
  • Orzamento: 499.306,50 €
  • Axuda: 0 €
  • Concello: Frades
  • Tipoloxía: Produtiva
  • Estado: Arquivado

O QUE SE PRENTENDE CON ESTE PROXECTO É A MODERNIZACIÓN DUNHA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA TRADICIONAL, PARA TRANSFORMAR E  DIVERSIFICAR O SEU PROCESO PRODUTIVO. PARA LEVAR ISTO A CABO, SERÁ NECESARIO RENOVAR A MAQUINARIA QUE COMPÓN A INSTALACIÓN ACTUAL. DENTRO DESTAS MELLORAS PERSÉGUENSE FUNDAMENTALMENTE OS SEGUINTES OBXETIVOS:

  • MODERNIZAR O PROCESO DE MUXIDO PARA CONSEGUIR UNHA MAIOR CALIDADE DE VIDA DOS PROMOTORES.
  • FAVORECER O BENESTAR ANIMAL.
  • IMPLANTAR UN SISTEMA DE XESTIÓN DO CONTROL ANIMAL, PARA PODER REDUCIR O USO DE MEDICAMENTOS.
  • IMPLEMENTACIÓN DUN SISTEMA DE PRODUCCIÓN ENERXÉTICA FOTOVOLTAICA.