Spacer
DESEÑO, EDICION E PUBLICACION DE MATERIAL DIVULGATIVO V: ACTUALIZACION DA PAXINA WEB
  • Número de expediente: L18 1920 21 B024
  • Solicitante: ASDECOMOR
  • Orzamento: 4.356 €
  • Axuda: 4.356 €
  • Concello: Ordes
  • Tipoloxía: Non produtiva
  • Estado: Finalizado

O PROXECTO CORRESPÓNDESE CUNHA PARTE DO PLAN DE ANIMACIÓN A LEVAR A CABO POLO GDR, E MÁIS CONCRETAMENTE CUNHA PARTE DAS ACCIÓNS DE ANIMACIÓN QUE SE VAN LEVAR A CABO DURANTE O ANO 2018,  QUE SE CENTRARÁN NA ACTUALIZACION DA PAXINA WEB MEDIANTE O REDESEÑO, RESTRUTURACION E NOVO XESTOR DE CONTIDOS.

ACTUALIZACIÓN DA PÁXINA WEB CONTRIBUIRÁ AO DOBLE OBXECTIVO DE:
PROMOCIÓN E DIFUSIÓN DO TERRITORIO DA ASDECOMOR E DA SÚA ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO LOCAL PARTICIPATIVA.
ANIMACIÓN (INTERCAMBIO CONTINUO ENTRE OS AXENTES DO TERRITORIO), TANTO INSTITUCIONAIS, COMO SOCIOECONÓMICOS, IMPLICADOS NO SEU DESENVOLVEMENTO TERRITORIAL