• Número de expediente: L18 1920 21 B029
  • Solicitante: ASDECOMOR
  • Orzamento: 14.495,80 €
  • Axuda: 14.495,80 €
  • Concello: Ordes
  • Tipoloxía: Non produtiva
  • Estado: Finalizado

O PROXECTO CORRESPÓNDESE CUNHA PARTE DO PLAN DE ANIMACIÓN A LEVAR A CABO POLO GDR, E MÁIS CONCRETAMENTE CUNHA PARTE DAS ACCIÓNS DE ANIMACIÓN QUE SE VAN LEVAR A CABO DURANTE O ANO 2018, QUE SE CENTRARÁN FUNDAMENTALMENTE EN:

  • DESEÑO, IMPRESION E PUBLICACION DUN MAPA - GUIA DO TERRITORIO.

A APLICACIÓN DA SUBMEDIDA 19.4.B NO TERRITORIO DA ASOCIACIÓN DE DESENVOLVEMENTO COMARCA DE ORDES ESTABLECEUSE EN TORNO A

DOUS GRANDES OBXECTIVOS:

  • PROMOCIÓN E DIFUSIÓN DO TERRITORIO DA ASDECOMOR E DA SÚA ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO LOCAL PARTICIPATIVA.
  • ANIMACIÓN, OU INTERCAMBIO CONTINUO ENTRE OS AXENTES DO TERRITORIO, TANTO INSTITUCIONAIS, COMO SOCIOECONÓMICOS, IMPLICADOS NO SEU DESENVOLVEMENTO TERRITORIAL