Spacer
DESEÑO, EDICION E PUBLICACION DE MATERIAL DIVULGATIVO III: MATERIAL PROMOCIONAL, LIBRETAS, BOLIGRAFOS, CARPETAS
  • Número de expediente: L18 1920 21 B049
  • Solicitante: ASDECOMOR
  • Orzamento: 1.553,82 €
  • Axuda: 1.553,82 €
  • Concello: Ordes
  • Tipoloxía: Non produtiva
  • Estado: Finalizado

PROXECTO CORRESPÓNDESE CUNHA PARTE DO PLAN DE ANIMACIÓN A LEVAR A CABO POLO GDR, E MÁIS CONCRETAMENTE, CUNHA PARTE DAS ACCIÓNS DE ANIMACIÓN QUE SE VAN LEVAR A CABO DURANTE O ANO 2018, QUE SE CENTRARÁN FUNDAMENTALMENTE EN:

  • DESEÑO E IMPRESION DE MATERIAL PROMOCIONAL COMO SON BOLIGRAFOS, CARPETAS, LIBRETAS, GORRAS..