Spacer
DESEÑO, EDICION E PUBLICACION DE MATERIAL DIVULGATIVO II: GUIA DE AXUDAS E BAREMO DE APLICACION
 • Número de expediente: L18 1920 21 B022
 • Solicitante: ASDECOMOR
 • Orzamento: 4.779,50 €
 • Axuda: 4.779,50 €
 • Concello: Ordes
 • Tipoloxía: Non produtiva
 • Estado: Finalizado

O PROXECTO CORRESPÓNDESE CUNHA PARTE DO PLAN DE ANIMACIÓN A LEVAR A CABO POLO GDR, E MÁIS CONCRETAMENTE CUNHA PARTE DAS ACCIÓNS DE ANIMACIÓN QUE SE VAN LEVAR A CABO DURANTE O ANO 2018, QUE SE CENTRARÁN FUNDAMENTALMENTE EN:

 • GUIA DE AXUDAS
 • BAREMO DE APLICACIÓN.

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE DIRIXIDAS AOS POTENCIAIS BENEFICIARIOS DE AXUDAS LEADER, PARA ESTIMULAR PROXECTOS QUE RESPONDAN AS PRIORIDADES DA ESTRATEXIA.
A APLICACIÓN DA SUBMEDIDA 19.4.B NO TERRITORIO DA ASOCIACIÓN DE DESENVOLVEMENTO COMARCA DE ORDES ESTABLECEUSE EN TORNO A
DOUS GRANDES OBXECTIVOS:

 1. PROMOCIÓN E DIFUSIÓN DO TERRITORIO DA ASDECOMOR E DA SÚA ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO LOCAL PARTICIPATIVA.
 2. ANIMACIÓN, OU INTERCAMBIO CONTINUO ENTRE OS AXENTES DO TERRITORIO, TANTO INSTITUCIONAIS, COMO SOCIOECONÓMICOS, IMPLICADOS NO SEU DESENVOLVEMENTO TERRITORIAL