• Número de expediente: L17 1920 21 0014
  • Solicitante: MICEBO, SL
  • Orzamento: 125.960,10 €
  • Axuda: 41.151,16 €
  • Concello: Ordes
  • Tipoloxía: Produtiva
  • Estado: Finalizado

ADECUACIÓN DE NAVE POR CAMBIO DE ACTIVIDADE NA MESMA (ANTIGAMENTE DESENROLABA A SÚA ACTIVIDADE UNHA EMPRESA TEXTIL), POLO QUE PRECISA DE MELLORAS PARA PODER REALIZAR A NOVA ACTIVIDAD, QUE CONSISTIRÁN EN:

  • ASILAMENTO TÉRMICO DA NAVE E IMPERMEABILIZACIÓN DO CHAN ONDE DESENRÓLA A ACTIVIDADE EMPRESARIAL, COA FINALIDADE DE PODER ADAPTAR AS CONDICIÓNS TÉRMICAS AO PRODUCTO MANIPULADO, DISMINUÍNDO ASÍ A MORTANDADE DO ANIMAL.
  • INSTALACIÓN DE MESAS E FREGADEIROS DE ACEIRO INOXIDABLE, POLAS CARACTERÍSTICAS DE ESTE MATERIAL (RESISTENCIA TÉRMICA E DURABILIDADE) FACILITARÁ A MANIPULACIÓN DO MESMO E PERMITIRÁ ESTABLECER ZONAS DIFERENCIADAS QUE AXILIZARÁ O PROCESO DE PRODUCTIVIDADE DA EMPRESA.
  • INSTALACIÓN DE NOVAS LÁMPADAS DE BAIXO CONSUMO E ADECUACIÓN DA LUZ.
  • CREACCIÓN DE PÁXINA WEB CON CATÁLOGO DIXITAL, POLO QUE COMEZARÁ A VENDA POR ESTE MEDIO.

.