Spacer
ADECUACION E EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS POR NOVA ACTIVIDADE NAS MESMAS
 • Número de expediente: L17 1920 21 0014
 • Solicitante: MICEBO, SL
 • Orzamento: 125.960,10 €
 • Axuda: 41.151,16 €
 • Concello: Ordes
 • Tipoloxía: Produtiva
 • Estado: Finalizado

ADECUACIÓN DE NAVE POR CAMBIO DE ACTIVIDADE NA MESMA (ANTIGAMENTE DESENROLABA A SÚA ACTIVIDADE UNHA EMPRESA TEXTIL), POLO QUE PRECISA DE MELLORAS PARA PODER REALIZAR A NOVA ACTIVIDAD, QUE CONSISTIRÁN EN:

 • ASILAMENTO TÉRMICO DA NAVE E IMPERMEABILIZACIÓN DO CHAN ONDE DESENRÓLA A ACTIVIDADE EMPRESARIAL, COA FINALIDADE DE PODER ADAPTAR AS CONDICIÓNS TÉRMICAS AO PRODUCTO MANIPULADO, DISMINUÍNDO ASÍ A MORTANDADE DO ANIMAL.
 • INSTALACIÓN DE MESAS E FREGADEIROS DE ACEIRO INOXIDABLE, POLAS CARACTERÍSTICAS DE ESTE MATERIAL (RESISTENCIA TÉRMICA E DURABILIDADE) FACILITARÁ A MANIPULACIÓN DO MESMO E PERMITIRÁ ESTABLECER ZONAS DIFERENCIADAS QUE AXILIZARÁ O PROCESO DE PRODUCTIVIDADE DA EMPRESA.
 • INSTALACIÓN DE NOVAS LÁMPADAS DE BAIXO CONSUMO E ADECUACIÓN DA LUZ.
 • CREACCIÓN DE PÁXINA WEB CON CATÁLOGO DIXITAL, POLO QUE COMEZARÁ A VENDA POR ESTE MEDIO.

.