• Número de expediente: L18 1920 21 0036
  • Solicitante: JOSE LUIS GESTAL CANDAL
  • Orzamento: 85.547,80 €
  • Axuda: 26.519,82 €
  • Concello: Ordes
  • Tipoloxía: Produtiva
  • Estado: En tramite

ACONDICIONAMENTO PARA A APERTURA DE LOCAL DESTINADO A EXPOSICION E VENTA DE MOBLES