:: ASDECOMOR :: Asociación de Desenvolvemento Comarca de Ordes


ASDECOMORASDECOMORASDECOMORASDECOMORASDECOMORASDECOMORASDECOMORASDECOMOR

Recursos Patrimoniais

Construccións de auga no Chonia[Trazo]

[Localización: Campo][tipo: Arquitectura popular]

Conxunto de muíños e "fábricas de luz" nos ámbitos do río Chonia, afluente do Tambre. A súa orixe remóntase ao ano 1750, e é un reflexo da utilización da enerxía da auga no medio rural. Todos... »


Fonte de Bruma[Mesía]

[Localización: Bruma][tipo: Arquitectura popular]

Realizouse sobre os restos dunha fonte que estivera situada alí anteriormente. Presenta unha forma que recorda ás cabeceiras das igrexas cunha ábsida central, por onde discorre a auga, e dúas rúas... »


Fonte das Mulleres Preñadas[Oroso]

[Localización: Calvente][tipo: Arquitectura popular]

Situada nas inmediacións da ermida da Nosa Señora das Mercedes. Á auga que salgue desta fonte atribúenselle propiedades milagrosas, podendo facer fértil aquela muller que non o é. Realizada en... »


Cruceiro de Olas[Mesía]

[Localización: Olas][tipo: Arquitectura popular]

Realizado en granito. Posúe cruz rectangular (reparada con pezas de ferro), con pedestal; e no reverso Santo Antonio de Padua; capitel cúbico, con volutas e reparado con pezas de ferro;... »


Cruceiro de Benza[Trazo]

[Localización: Benza][tipo: Arquitectura popular]

Realizado en granito, ten a cruz cuadrangular con figuras de Cristo e a Inmaculada; capitel troncopiramidal invertido con cabezas de anxos con ás e dúas imaxes; o fuste é cadrado con chafráns; a... »


Cruceiro de Santa Eulalia de Senra[Oroso]

[Localización: Senra][tipo: Arquitectura popular]

Realizado en granito, ten unha cruz cuadrangular coas figuras de Cristo e a Virxe en actitude de orar; capitel toscano (reparado con pezas de ferro); o fuste é circular con pedestal cuadrangular... »


Cruceiro de San Estevo de Transmonte[Oroso]

[Localización: Trasmonte][tipo: Arquitectura popular]

Realizado en granito, posúe unha cruz circular, leñosa e con nós; capitel cuadrangular ; o fuste é cadrado con chafráns; base cuadrangular con inscripción:...1740...; ápoiase sobre catro chanzos... »


Cruceiro de San Martiño de Oroso[Oroso]

[Localización: Oroso][tipo: Arquitectura popular]

Realizado en granito, posúe unha cruz cuadrangular con remates florenzados con botón central; capitel cuadrangular con astrágalo do mesmo tipo; o fuste é octogonal; base cúbica rematada en chafráns;... »


Igrexa de San Miguel da Gandara[Oroso]

[Localización: A Gandara][tipo: Relixioso]

Este templo do s. XVIII é de planta de cruz latina con cabeceira cadrada cunha pequena sancristía pegada. Está construída en cadeirado de granito coa cuberta en tella a dúas augas. A igrexa... »


Igrexa de San Lourenzo de Bruma[Mesía]

[Localización: Bruma][tipo: Relixioso]

Construída a mediados de o s. XVIII, pero sofre reformas posteriores. Ten unha única nave. Muros de cachotaría a xeito de laxes. A fachada ten un frontón e dous vans asimétricos. Dispón de... »


Igrexa de San Cristobo de Xavestre[Trazo]

[Localización: Xavestre][tipo: Relixioso]

Construída no s. XVII. Ten unha nave de planta rectangular, con cuberta a dúas augas e tellado de tella. Ten un campanario e dúas escaleiras de acceso á igrexa, de estilo barroco, con... »


Igrexa de San Martiño de Ledoira[Frades]

[Localización: Ledoira][tipo: Relixioso]

Igrexa de estilo barroco. A fachada está ornamentada con pináculos piramidais rematados en bólas e un frontón circular. Ten dobre campanario. »


Igrexa de San Paio de Buscás[Ordes]

[Localización: Buscas][tipo: Relixioso]

Igrexa de orixes románicas reformada nos s. XVIII e s. XIX. Ten unha nave de planta rectangular, muros de cantería e cuberta a dúas augas. Na fachada ten unha porta enmarcada por un arco de... »


Igrexa de San Román das Encrobas[Cerceda]

[Localización: Encrobas][tipo: Relixioso]

Construída a finais de o s. XII, pero sofre reformas posteriores. Ten unha nave de planta lonxitudinal. A fachada, de forma pentagonal, ten unha porta cun arco de medio punto, enmarcado por... »


Igrexa de San Pedro de Benza[Trazo]

[Localización: Benza][tipo: Relixioso]

Construída no s. XII. Ten unha nave de planta rectangular, muros de cachotaría e cadeirado granítico. Hai unha ventá semicircular sobre columnas acodilladas nas xambas e canecillos. Sancristía... »


Igrexa de San Xoán de Celtigos[Frades]

[Localización: Celtigos][tipo: Relixioso]

Construída no S.X. ten unha nave de planta lonxitudinal. A fachada de forma pentagonal é de granito e esta coroada por pináculos. No seu interior gardase unha inscrición referente a fundación... »


Igrexa de San Xoán de Campo[Trazo]

[Localización: Campo][tipo: Relixioso]

Construída no S. XII. Ten unha nave de planta rectangular, muros de cadeirado granítico con cuberta a dúas augas e tellado de tella, onde sobresaen dous cruzamentos antefixas. Ten un retablo... »


Igrexa de Santa Maríña de Gafoi[Frades]

[Localización: Gafoi][tipo: Relixioso]

Nave de planta rectangular con cuberta a dúas augas. A fachada ten unha porta románica e esta ornamentada con aleróns e pináculos. O campanario esta coroado con unha cruz de... »


Igrexa de Santa María de Queixas[Cerceda]

[Localización: Queixas][tipo: Relixioso]

Construída no S. XVIII ten unha nave en forma de cruz. A fachada, de estrutura pentagonal ten unha porta enmarcada por unha venta rectangular e unha fornela que alberga unha imaxe pétrea da... »


Igrexa de Santa María de Ordes[Ordes]

[Localización: Ordes][tipo: Relixioso]

Igrexa Románica con nave de planta de cruz latina. A fachada ten forma alintenada con arco de medio punto e cornixamento sostido por ménsulas. Enriba un van con arco de medio punto e un frontón... »Galería

Ver máis
 • 2
 • 8
 • 1
 • 10
 • 3
 • 9
 • 4
 • 5
 • 6

 • Agader
 • Xunta de Galicia
 • Leader
 • Feader
 • Ministerio de Medio Ambiente

Asociación de Desenvolvemento Comarca de Ordes

 • Oficina Comarcal Xunta de Galicia
 • Rúa Galicia, s/n
 • 15680 Ordes