:: ASDECOMOR :: Asociación de Desenvolvemento Comarca de Ordes


ASDECOMORASDECOMORASDECOMORASDECOMORASDECOMORASDECOMORASDECOMORASDECOMOR

Recursos Patrimoniais

Cruceiro de Cabaleiros[Tordoia]

[Localización: Cabaleiros][tipo: Arquitectura popular]

Ó carón da igrexa de San Xulián. Consta dunha plataforma cadrangular de tres graos, pedestal cadrangular e mesa adosada, varal cadrada con chafráns e adornos nos chafráns, unha cruz cadrangular... »


Cruceiro de Bardaos[Tordoia]

[Localización: Bardaos][tipo: Arquitectura popular]

Ó carón da igrexa de Santa María. Consta dunha plataforma cadrangular de tres graos, cunha mesa adosada, con varal cadrada con chafráns e unha cruz cadrangular con brazos con chafráns... »


Igrexa de Santa Eulalia de Gorgullos[Tordoia]

[Localización: Gorgullos][tipo: Relixioso]

Igrexa de estilo Barroco do século XVIII ó XIX.Planta de forma rectángular con dúas capelas a ambos lados da nave central. Os brazos teñen bóveda de canón. Exteriormente a espadaña acolle molduras... »


Igrexa de Santa Maria de Castenda[Tordoia]

[Localización: Castenda][tipo: Relixioso]

Igrexa de Santa María na parroquia de Castenda da Torre de estilo barroco do século XVIII. Planta rectángular con dous sectores unidos, un presbiterio unido á nave central por un arco de medio... »


Ponte sigüeiro[Oroso]

[Localización: Sigüeiro][tipo: Arquitectura civil]

A súa orixe puido estar no século XIV. Foi escenario da disputa entre dous poderosos cabaleiros medievais: Gómez Pérez dás Mariñas e Álvaro Pérez de Moscoso. É unha ponte de cadeirado que... »


Ponte Feas[Mesía]

[Localización: Mesia][tipo: Arquitectura civil]

Ponte do século XIX situado sobre o río Samo. Posúe arco de medio punto rebaixado que sustenta unha estrada plana. Formado por bloques graníticos no arco e de laxa nas restantes... »


Ponte Carollo[Oroso]

[Localización: Cardama][tipo: Arquitectura civil]

Ponte moi antiga a declaración da cal como ben de interese cultural desembocou en enormes problemas para levar a cabo a súa restauración. Formado por lousas de formigón asentadas sobre... »


Ponte Albar[Trazo]

[Localización: Xavestre][tipo: Arquitectura civil]

Ponte de sillería con cinco arcos de medio punto realizados nunha magnífica sillería. Presenta taxamares en ambos sentidos da corriente. Foi ensanchado recentemente cun novo carril para adaptalo... »


ASDECOMOR

Pazo de Marzoa[Oroso]

[Localización: Marzoa][tipo: Arquitectura civil]

Construción orixinal con planta baixa e primeiro piso, pero sufriu modificacións e déuselle máis altura conformándose unha especie de torre que xunto cun engadido posterior formou a nova renxía.... »


Pazo do Bidueiro[Ordes]

[Localización: O Bidueiro][tipo: Arquitectura civil]

Planta case rectangular, formada por un corpo cadrado e outro que se retranquea na fachada Norte. Edificación de dúas plantas. Fábrica de cachotaría de granito enfoscada e pintada en branco.... »


Pazo de Vilacoba[Trazo]

[Localización: Restande][tipo: Arquitectura civil]

Pazo situado nun ámbito rural, illado entre grandes extensións de prados. Na fachada conserva un pequeno escudo de armas, pertencente ás familias que o habitaron. Trátase dun casarío de... »


Pazo de Lago[Mesía]

[Localización: Castro][tipo: Arquitectura civil]

Propiedade privada non visitable. Situado no medio rural con árbores froiteiras e pastos, é un edificio rectangular de cachotaría. Ten unha cheminea de grandes proporcións. Na fachada ten un reloxo... »


Pazo de Lavandeiras[Cerceda]

[Localización: Cerceda][tipo: Arquitectura civil]

Construción orixinal do s. XVIII. Vinculado á casa dos Becerra. Ten planta rectangular e consta de dúas alturas. Os muros son de cachotaría granítica con perpiaños en portas, esquinas e ventás;... »


Pazo de Codeseda[Ordes]

[Localización: Leira][tipo: Arquitectura civil]

Propiedade privada non visitable. Fachada principal ao lado do camiño, oculta tras frondosos plataneiros; o resto do terreo amurallado. Capela actualmente separada do Pazo. Planta cadrada con... »


Pazo de Galegos[Frades]

[Localización: Galegos][tipo: Arquitectura civil]

Propiedade privada non visitable. Atópase nun medio rural, nas proximidades dun núcleo urbano e rodeado de pastos. Casa rectangular de grandes proporcións, esquinais de cadeirado de granito... »


Castelo de Mesía[Mesía]

[Localización: Bascoi][tipo: Arquitectura civil]

Construído no s. XIV, a beiras do río Samo. Dende aquí exercíase a xurisdición de Mesía. A este castelo está ligada a lenda da Infanzona. Só se conservan algúns restos dos seus... »


Hospital de Bruma[Mesía]

[Localización: Bruma][tipo: Arquitectura civil]

Antigo hospital de estilo gótico. Ten pegada unha capela. Está nas inmediacións da igrexa. Hoxe acondicionouse como albergue de peregrinos. »


Casa do Xuiz[Oroso]

[Localización: Deixebre][tipo: Arquitectura civil]

Construción que conforma un prisma simétrico con dous eixes, un lonxitudinal e outro transversal. Consta de planta baixa e un piso superior, tres corpos divididos en grandes cuartos. Na... »


Casa de Botana[Frades]

[Localización: Cimadevila][tipo: Arquitectura civil]

Casa Consistorial construída no s. XIX. Foi remodelada con mansardas. »


Centro de saúde a Silva[Cerceda]

[Localización: Rodis][tipo: Arquitectura actual]

O centro concibiuse máis alá da súa dimensión programática como dinamizador social ou zona de encontros, converténdose nun referente da vida social da poboación, xunto ao bar, a praza, o banco...... »Galería

Ver máis
 • 3
 • 9
 • 10
 • 4
 • 2
 • 8
 • 5
 • 1
 • 6

 • Agader
 • Xunta de Galicia
 • Leader
 • Feader
 • Ministerio de Medio Ambiente

Asociación de Desenvolvemento Comarca de Ordes

 • Oficina Comarcal Xunta de Galicia
 • Rúa Galicia, s/n
 • 15680 Ordes