Axencia Instituto Enerxético de Galicia aproba as  bases reguladoras das subvencións para proxectos de enerxías renovables, de uso térmico, dirixidas a particulares, para o ano 2019.