Axencia Instituto Enerxético de Galicia convoca subvencións para proxectos de enerxía solar fotovoltaica dirixidas a particulares, para o ano 2019.