A Deputación Provincial da Coruña Convoca "Programa de subvenciones a entidades sin fines de lucro para o mantemento de programas sociosanitarios no ano 2019”