ESTADO DE SITUACION DO PROGRAMA LEADER A 28 - 11 - 2017