O vindeiro mércores 30 de maio, as 20:00 horas en primeira convocatoria e as 20:30 horas en segunda convocatoria, terá lugar na sede da Asociación, sita na Oficina Comarcal da Xunta da Rúa de Galicia s/n, unha reunión ordinaria da Xunta Directiva de Socios.

A orde do día da devandita reunión é a que de seguido se expón:

  • Copia da Acta da Xunta Directiva pendente de aprobación (29-11-2017)
  • Conta de resultados do exercicio 2017
  • Orzamento exercicio 2018
  • Resumos dos proxectos presentados ata 31/3/2018
  • Fichas resumo de expedientes con ICE favorable
  • Manual de procedemento
  • Informe anual de avaliación