O vindeiro mércores 27 de xuño, as 20:15 horas en primeira convocatoria e as 20:45 horas en segunda convocatoria, terá lugar na sede da Asociación, unha reunión ordinaria da Xunta Directiva de Socios.

A orde do día da devandita reunión é a que de seguido se expón:

## Copia da Acta da Xunta Directiva pendente de aprobación (30-5-2018)
##Fichas resumo de expedientes con ICE verificado por Agader.