O vindeiro mércores 27 de xuño, as 20:15 horas en primeira convocatoria e as 20:45 horas en segunda convocatoria, terá lugar na sede da Asociación, unha reunión ordinaria da Xunta Directiva de Socios.

A orde do día da devandita reunión é a que de seguido se expón:

  1. Aprobación se procede da acta anterior (30-5-2018)
  2. Programa Leader 2014-2020. Acordos que procedan.
  • Seleccion de proxectos con ICE favorable
  • Non seleccion de proxectos con ICE desfavorable
  • Renuncias / desistencias de proxectos
  • Outros asuntos Leader: I Encontro Leader

3. Rogos e preguntas