A Deputación Provincial da Coruña convoca o "Programa de subvencións dirixido as entidades sen ánimo de lucro, para investimentos de promoción económica" durante o ano 2019