Na reunión da Xunta Directiva celebrada o mércores 30 de maio aprobouse o manual de procedemento e o informe de avaliación do ano 2017.