:: ASDECOMOR :: Asociación de Desenvolvemento Comarca de Ordes


ASDECOMORASDECOMORASDECOMORASDECOMORASDECOMORASDECOMORASDECOMORASDECOMOR

CONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL DE SOCIOS

15/11/2017

O vindeiro mercores 29 de novembro, as 19:30 horas en primeira convocatoria e as 20:00 horas en segunda convocatoria, terá lugar na sede da Asociación, sita na Oficina Comarcal da Xunta da Rúa de Galicia s/n, unha reunión ordinaria da Asemblea Xeral de Socios.

A orde do día da devandita reunión é a que de seguido se expón:

1. Aprobación, se procede, da acta anterior (15/06/2016).

2. Ratificación, se procede, da aprobación da conta de Perdas e Ganancias.(liquidación de contas) do exercicio 2016

3. Ratificación, se procede, da aprobación do orzamento do exercicio 2017.

4. Informe sobre proxectos da medida Leader 2014-2020

5. Pólizas de crédito e anticipos. Acordos que procedan

6. Rogos e preguntas.

 

 

 


« Volver


Galería

Ver máis
 • 2
 • 5
 • 3
 • 6
 • 8
 • 9
 • 4
 • 10
 • 1

 • Agader
 • Xunta de Galicia
 • Leader
 • Feader
 • Ministerio de Medio Ambiente

Asociación de Desenvolvemento Comarca de Ordes

 • Oficina Comarcal Xunta de Galicia
 • Rúa Galicia, s/n
 • 15680 Ordes