:: ASDECOMOR :: Asociación de Desenvolvemento Comarca de Ordes


ASDECOMORASDECOMORASDECOMORASDECOMORASDECOMORASDECOMORASDECOMORASDECOMOR

CONVOCATORIA XUNTA DIRECTIVA ORDINARIA

15/09/2017

O vindeiro mercores 27 de setembro, as 20:00 horas en primeira convocatoria e as 20:30 horas en segunda convocatoria, terá lugar na sede da Asociación, sita na Oficina Comarcal da Xunta da Rúa de Galicia s/n, unha reunión ordinaria da Xunta Directiva.

A orde do día da devandita reunión é a que de seguido se expón:

1. Aprobación, se procede da acta anterior (28/6/2017)

2. Programa Leader 2014-2020. Acordos que procedan.

2.1 Seleccion de proxectos con ICE favorable (expedientes 0011, 0012, 0013, 0014 e 0015)

2.2 Informacion sobre renuncias / desistencias de proxectos (expediente 0007)

2.3 Resumo de proxectos presentados dende maio 2017

2.4 Aprobacion de proxectos de animacion

2.4.1 Carteis publicitarios, carteis de oficina e tripticos

2.4.2 Folletos do plan de axuda e baremo

2.5 Outros asuntos Leader

3. Convocatoria de Asamblea Xeral. Acordos que procedan

4. Rogos e preguntas


« Volver


Galería

Ver máis
 • 3
 • 5
 • 10
 • 9
 • 1
 • 4
 • 2
 • 8
 • 6

 • Agader
 • Xunta de Galicia
 • Leader
 • Feader
 • Ministerio de Medio Ambiente

Asociación de Desenvolvemento Comarca de Ordes

 • Oficina Comarcal Xunta de Galicia
 • Rúa Galicia, s/n
 • 15680 Ordes