:: ASDECOMOR :: Asociación de Desenvolvemento Comarca de Ordes


ASDECOMORASDECOMORASDECOMORASDECOMORASDECOMORASDECOMORASDECOMORASDECOMOR

CONVOCATORIA XUNTA DIRECTIVA ORDINARIA

14/06/2017

O vindeiro mercores 28 de xuño, as 20:00 horas en primeira convocatoria e as 20:30 horas en segunda convocatoria, terá lugar na sede da Asociación, sita na Oficina Comarcal da Xunta da Rúa de Galicia s/n, unha reunión ordinaria da Xunta Directiva.

A orde do día da devandita reunión é a que de seguido se expón:

1. Aprobación, se procede da acta anterior (08/3/2017)

2. Programa Leader 2014-2020. Acordos que procedan.

2.1 Seleccion de proxectos con ICE favorable (expedientes 0001, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008 e 0009)

2.2 Non seleccion de proxectos con ICE desfavorable (expediente 0010)

2.3 Informacion sobre renuncias / desistencias de proxectos (expediente 0002)

2.4 Resumo de proxectos presentados maio 2017

3. Rogos e preguntas


« Volver


Galería

Ver máis
 • 3
 • 2
 • 1
 • 4
 • 5
 • 6
 • 8
 • 10
 • 9

 • Agader
 • Xunta de Galicia
 • Leader
 • Feader
 • Ministerio de Medio Ambiente

Asociación de Desenvolvemento Comarca de Ordes

 • Oficina Comarcal Xunta de Galicia
 • Rúa Galicia, s/n
 • 15680 Ordes